loader

澳門立法會主席賀一誠 宣布參選新任特首

澳門第五任特首將在今年8月依法選舉產品,澳門力報報導,現任澳門立法會主席賀一誠已經申請辭去第十三屆全國人大常委職位,宣布參選新任澳門特首。